OFERTA

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje reprezentację:

  • wierzyciela celem szybszego zakończenia postępowania i wyegzekwowania długu,
  • dłużnika celem zapewnienia respektowania przez komornika przepisów dotyczących dochodzenia należności.