OFERTA

PRAWO CYWILNE

 • doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów, opiniowanie oraz sporządzanie umów, analiz, opinii prawnych,
 • reprezentację interesów Klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami,
 • udział w postępowaniach mediacyjnych oraz w negocjacjach pomiędzy stronami,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych, wniosków o zabezpieczenie, wezwań do zapłaty.

Kancelaria reprezentuje interesy Klientów w szczególności w sprawach cywilnych o:

 • zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • eksmisję,
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zachowek,
 • upadłość konsumencką.