OFERTA

PRAWO PRACY

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje doradztwo, obsługę prawną oraz reprezentację interesów zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Czynności w toku postępowania obejmują przygotowanie umowy o pracę, sporządzenie pozwu oraz pism procesowych z zakresu zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, ustalenia treści umowy o pracę, zapłaty wynagrodzenia, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu, dyskryminacji. Kancelaria reprezentuje interesy Klientów przed sądami, organami państwowymi oraz uczestniczy w negocjacjach prowadzonych w toku postępowań sądowych i pozasądowych.