OFERTA

PRAWO RODZINNE

W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia doradztwo, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację w postępowaniu o:

  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty,
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z małoletnim,
  • ustanowienie kurateli,
  • podział majątku,
  • ubezwłasnowolnienie.