OFERTA

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia:

  • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych,
  • doradztwo z zakresu prawa pracy,
  • reprezentację w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami administracji,
  • sporządzanie dokumentów akt spółek,
  • udział w posiedzeniach organów spółki,
  • sporządzanie regulaminów, zarządzeń, protokołów z posiedzeń organów spółki,
  • sporządzanie i analizę umów,
  • windykację należności