WYNAGRODZENIE

WYNAGRODZENIE

  • każdorazowo ustalane jest na podstawie umowy z Klientem przy uwzględnieniu rodzaju sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy adwokata,
  • usługi kancelarii adwokackiej opodatkowane są 23% stawką podatku VAT,
  • wynagrodzenie za pierwszą poradę prawną w sprawie, która zostanie powierzona kancelarii, zostanie zaliczone na poczet całego honorarium,
  • wynagrodzenie Kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszty tłumaczeń dokumentów, koszty ekspertyz i analiz, itp.),
  • w celu uzyskania orientacyjnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego

KANCELARIA STOSUJE NASTĘPUJĄCE SPOSOBY ROZLICZEŃ:

1. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Wysokość wynagrodzenia określana jest z góry po przeanalizowaniu sprawy i oszacowaniu wymaganego nakładu pracy. W przypadku ryczałtu umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za konkretne zlecenie (prowadzenie danej sprawy, sporządzenie pisma procesowego), a umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem.

2. WYNAGRODZENIE WEDŁUG STAWKI GODZINOWEJ

Wysokość wynagrodzenia zależy od czasu wykonania zlecenia i uzgodnionej stawki godzinowej. Ta forma rozliczeń najczęściej stosowana jest w przypadku podmiotów korzystających ze stałej obsługi prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wysokość honorarium zależna jest od liczby godzin pracy kancelarii poświęconych danej sprawie.

3. WYNAGRODZENIE ZA SUKCES (TZW. SUCCESS FEE)

Wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania sprawy. Ta forma rozliczeń stosowana jest łącznie z odpowiednio pomniejszonym wynagrodzeniem ryczałtowym bądź godzinowym. Kwota wynagrodzenia za sukces kancelarii określana jest procentowo i uzależniona od wygranej w konkretnej sprawie.

Dane do faktur i adres korespondencyjny:

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Żaneta Truszkowska

ul. Opolska 17 lok. 105

40-048 Katowice

NIP 4980270235

Numer rachunku bankowego

05 1050 1621 1000 0097 1953 5610

SPOSOBY I METODY PŁATNOŚCI:

gotówką,

przelewem na konto,

kartą płatniczą w kancelarii