OFERTA

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń, w szczególności pomoc prawną z zakresu:

 1. obrony w:
 • postępowaniu przygotowawczym,
 • postępowaniu pierwszoinstancyjnym,
 • postępowaniu apelacyjnym,
 • postępowaniu kasacyjnym,
 • postępowaniu o wznowienie postępowania,
 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary,
 • postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie,
 • postępowaniu o dozór elektroniczny,
 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary,
 1. reprezentacji interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj.:
 • sporządzenia i wystąpienia z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • sporządzenia i wystąpienia z wnioskiem o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 1. udzielania porad prawnych oraz sporządzania pism w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych,