POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności
Kancelaria Adwokacka Adwokat Żaneta Truszkowska, właściciel serwisu www.kancelaria-truszkowska.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Żaneta Truszkowska. W razie dodatkowych pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: kontakt@kancelaria-truszkowska.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokat Żaneta Truszkowska przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas, jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, każdorazowo zwracamy się do właściciela danych osobowych o wyrażenie zgody i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii kontakt z Państwem, a tym samym należytą ochronę Państwa interesów w ramach pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi.
Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Bezpieczeństwo Państwa danych
Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
W tym zakresie zobowiązujemy się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Pliki cookies (ciasteczka)
Strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), będące niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz umożliwiają śledzenie na niej ruchu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie nie pozwalają Kancelarii na poznanie Twojej tożsamości. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, a także usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Kancelarii.
Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl